Telefon do nas: 58 560 0937
58 560 0930
aviva pzu allianz benefia compensa generali hdi hdigerling hestia interrisk libertydirect link4 macif mtu proama tuw tuz uniqa warta
Ubezpieczenia rolne
Informacje Ogólne
  • Ubezpieczenie Gospodarstwa Rolnego jest kierowane przede wszystkim do rolników (osób fizycznych), w posiadaniu których znajduje się gospodarstwo rolne.
  • Obowiązek ubezpieczenia się w zakresie ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ dotyczy każdego rolnika. W ramach polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego zabezpieczysz siebie i wszystkie osoby pracujące w Twoim gospodarstwie na wypadek wyrządzenia szkody osobom trzecim. 
  • Obowiązek ubezpieczenia BUDYNKÓW znajdujących się W GOSPODARSTWIE ROLNYM dotyczy każdego rolnika. W ramach polisy obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych .
Ubezpieczenie OC
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego.
Ubezpieczenie budynków
Dotyczy budynków mieszkalnych i gospodarczych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.
Ubezpieczenie mienia
Przedmiotem ubezpieczenia może być mienie ruchome w gospodarstwie rolnym, w tym maszyny wolnobieżne oraz OC z tytułu świadczenia usług rolniczych i prowadzenia agroturystyki.
Ubezpieczenie zwierząt
Adresowane jest do posiadaczy bydła i koni..
Obowiązkowe, dotowane
Producent rolny, który otrzymuję dopłatę obszarową, zobowiązany jest do ubezpieczenia 50% areału upraw.