Telefon do nas: 58 560 0937
58 560 0930
aviva pzu allianz benefia compensa generali hdi hdigerling hestia interrisk libertydirect link4 macif mtu proama tuw tuz uniqa warta
Pliki do pobrania
Umowy pojazdu
 • umowa kupna/sprzedaży samochodu - wyświetl, pobierz
 • Jeżeli sprzedawca i kupujący uzgodnią warunki i cenę pojazdu, może dojść do wymiany. Tutaj bardzo ważnym elementem jest odpowiednio spisana umowa kupna/sprzedaży samochodu. Dokument ten świadczy o zbyciu przez sprzedającego samochodu na rzecz kupującego, który za auto zobowiązuje się zapłacić określoną cenę. Umowę sporządza się w formie dwóch identycznych egzemplarzy, po jednym dla sprzedającego i kupującego.

 • umowa darowizny pojazdu - wyświetl, pobierz
 • Darowizna samochodu przeprowadzona bez zachowania formy aktu notarialnego staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało praktycznie spełnione (czyli kiedy samochód został już wydany obdarowanemu). W przypadku darowizny należy dopełnić formalności podobne jak przy sprzedaży samochodu.

 • umowa zamiany pojazdu - wyświetl, pobierz
 • Przyda się, kiedy będziesz chciał zamienić auto na inne bez lub z dopłatą.

Zdarzenia drogowe
 • wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym (wersja polska) - wyświetl, pobierz
 • wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym (wersja angielska) - wyświetl, pobierz
 • Jeżeli żaden z uczestników nie odniósł obrażeń ciała, na miejsce kolizji nie musimy wzywać Policji. Wystarczy wypełnić druk wspólnego zgłoszenia szkody, który ułatwia zakładowi ubezpieczeń likwidację szkody. Nie trzeba spisywać oświadczenia o winie - na podstawie formularza ubezpieczyciel sam jest w stanie określić przebieg zdarzenia i sprawcę. Szybciej jest wypłacane należne odszkodowanie - po otrzymaniu wypełnionego formularza, ubezpieczyciel będzie miał potrzebne informacje o okolicznościach zdarzenia i jego uczestnikach, Dokument jest akceptowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej, także w Polsce. Dlatego też wskazane jest posiadanie tego druku w pojeździe.

Wypowiedzenie umowy
 • wypowiedzenie umowy komunikacyjnej - wyświetl, pobierz
 • wypowiedzenie umowy komunikacyjnej dla nowonabywcy - wyświetl, pobierz
 • wypowiedzenie umowy ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego oraz umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników - wyświetl, pobierz
 • Często zapominamy o konieczności wypowiedzenia umowy OC w przypadku gdy chcemy zmienić ubezpieczyciela. Należy pamiętać, że wypowiedzenie ubezpieczenia OC trzeba dostarczyć pisemnie do Towarzystwa Ubezpieczeniowego, najpóźniej na dzień przed końcem polisy. Dlatego wysyłając wypowiedzenie pocztą musimy to zrobić odpowiednio wcześniej. Jeżeli nasze wypowiedzenie wpłynie w dzień zakończenia okresu ubezpieczeniowego lub później, polisa zostaje automatycznie przedłużona na kolejny rok u dotychczasowego ubezpieczyciela. Dla wygody klientów, wypowiedzenie polisy OC przygotowuje Inwest.

Podatki
 • deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-3)- wyświetl, pobierz
 • Informacja o pozostałych podatnikach (PCC-3/A) - wyświetl, pobierz
 • Często zapominamy o konieczności wypowiedzenia umowy OC w przypadku gdy chcemy zmienić ubezpieczyciela. Należy pamiętać, że wypowiedzenie ubezpieczenia OC trzeba dostarczyć pisemnie do Towarzystwa Ubezpieczeniowego, najpóźniej na dzień przed końcem polisy. Dlatego wysyłając wypowiedzenie pocztą musimy to zrobić odpowiednio wcześniej. Jeżeli nasze wypowiedzenie wpłynie w dzień zakończenia okresu ubezpieczeniowego lub później, polisa zostaje automatycznie przedłużona na kolejny rok u dotychczasowego ubezpieczyciela. Dla wygody klientów, wypowiedzenie polisy OC przygotowuje Inwest.