Telefon do nas: 58 560 0937
58 560 0930
aviva pzu allianz benefia compensa generali hdi hdigerling hestia interrisk libertydirect link4 macif mtu proama tuw tuz uniqa warta
Ubezpieczenia na życie
Informacje Ogólne
Polisa zapewnia poczucie bezpieczeństwa ubezpieczonemu i jego bliskim, poprzez wsparcie finansowe w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych.  Możliwe jest również precyzyjne zabezpieczenie zobowiązania takiego jak kredyt hipoteczny.
Dla kogo
Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi:
 • atrakcyjna oferta inwestycyjna w produktach z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi
 • najlepsze światowe fundusze
Przedmiot ubezpieczenia
Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi:
 • atrakcyjna oferta inwestycyjna w produktach z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi
 • najlepsze światowe fundusze
Okres ubezpieczenia
 • Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
Składka ubezpieczeniowa
 • Składka jest płatna z częstotliwością roczną, półroczną, kwartalną i miesięczną.
Zalety
 • prosta konstrukcja
 • zróżnicowana wieloletnia inwestycja zabezpieczająca przyszłość finansową
 • profesjonalny serwis
 • optymalne i transparentne koszty obsługi
 • brak wymogu poddania się badaniom medycznym przed zawarciem umowy
 • bezpłatna ochrona
 • profesjonalny serwis - internetowy portal Klienta
 • ochrona życia i NNW bez obciążania inwestowanych środków
 • możliwość uposażenia dowolnej osoby, końcowe świadczenie ubezpieczeniowe nie wchodzi do masy spadkowej, a uprawnieni nie płacą podatku spadkowego.
 • Przenoszenie środków między funduszami bez konieczności uiszczania 19% podatku od zysków kapitałowych
Możliwości inwestycyjne
 • 43 fundusze zróżnicowane geograficznie i przedmiotowo
 • 4 własne Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Generali
 • 3 Portfele Modelowe Polskie
 • 3 Portfele Modelowe Zagraniczne
 • paleta 33 optymalnie dobranych funduszy Generali, opartych o zewnętrzne fundusze inwestycyjne, polskie i zagraniczne
 • możliwość inwestowania w światowe fundusze surowcowe i nieruchomości